Smluvní podmínky

1.Způsob objednání

Při objednávkách na www.frou-frou.cz je Vaším smluvním partnerem:

Ateliér frou-frou

Petra Žižlavská, BBA

provozovna: Korunní 84 (2.patro, 101 Praha 10

IČO:71630180

tel. 777 172 070, info@frou-frou.cz

Objednávky je možné realizovat následovně:

  •     pomocí systému elektronického obchodu na stránce www.frou-frou.cz

  •     pomocí e-mailu na info@frou-frou.cz - zpráva musí obsahovat veškeré potřebné údaje o objednávce a kompletní fakturační údaje

  •     telefonicky od Po-Pá od 10:00 do 18:00 na tel. čísle +420 777 172 070

2.Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu typ a množství zboží v kupní ceně platné v den objednávky.

Objednávky jsou vybaveny v co nejkratším čase.
Prodávající nezodpovídá za pozdní dodání zásilky způsobené doručovací službou, nebo zaviněné tím, že zákazník uvedl chybné doručovací údaje.
Ve výjimečných případech (např. zboží není na skladě) si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě Vás budeme ihned informovat a podle možností Vám navrhneme řešení.
Na veškeré výrobky poskytujeme záruku 24 měsíců.

3.Povinnosti kupujícího

O odeslání zboží je každý zákazník informovaný e-mailem s datem podání a číslem objednávky.
Zákazník je povinný svoji zásilku očekávat a řídit se pokyny tohoto oznamujícího e-mailu. Zákazník se zavazuje se zavazuje objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad nahlásit prodávajícímu. Zákazník se dále zavazuje uhradit kupní cenu zboží včetně poštovného. Když si zboží nepřevezme a vzniknou další náklady se zpětným nebo opakovaným poštovným, prodávající si vyhrazuje právo tito náklady kupujícímu naúčtovat a ten je povinný tyto náklady prodávajícímu uhradit.

4.Ceny zboží

Prodávající není plátcem DPH! Cena zboží je tudíž cena skutečná.
Dokladem o prodeji je faktura, která je připojená ke každé zásilce a zároveň slouží jako dodací a záruční list.

5.Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu do doby jejího potvrzení. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání zboží. Jakmile kupující zruší objednávku, je povinný uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Prodávající uplatní právo na náhradu škody, která prokazatelně vznikla.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku a nebo její část v těchto případech: Objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybná adresa, kontakty atd.) Zboží není na skladě, přestalo se vyrábět.

V případě, že vznikne tato situace, prodávající bude neodkladně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. v případě, že kupující už realizoval úhradu kupní ceny, bude mu tato částka převedena na jeho účet ve lhůtě do 7 dnů.

6.Reklamace

V případě, že chcete doručené zboží reklamovat, nejdříve nás prosím kontaktujte a pošlete poškozené zboží zpět na adresu naší firmy uvedenou v kontaktech. K zásilce přiložte kopii daňového dokladu, který jsme Vám zaslali se zbožím. Po přijetí zboží, Vás budeme neodkladně kontaktovat a reklamované zboží Vám vyměníme kus za kus, případně za jiný, který si vyberete, nebo Vám vrátíme peníze.

Poštovné nevracíme.

Záruční doba na zboží zaniká v případech, když k chybě došlo nesprávným zacházením s výrobkem, mechanickým poškozením, používáním v nevhodných podmínkách nebo neoprávněným zásahem do výrobku.

Reklamace jsou vyřizované v souladu s Obchodním zákoníkem ČR.

7.Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některé Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás nákupech za výše stanovených podmínek. Vyhrazujeme si právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

8.Závěrečná ustanovení

Kupující prohlašuje, že si před vyplněním objednávky přečetl obchodní podmínky a odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.